Arkitekture Dhe Dizajn

25 / 02 / 2013

Arkitekture Dhe Dizajn

Arkitekture Dhe Dizajn

Arkitekture Dhe Dizajn

Arkitekturë Dhe Dizajn.

-Krijimin e koncepteve të dizajnit të kuzhinave,
-Të mendoj në mënyrë kreative dhe kështu të prodhojë ide të reja,
-Takime me klient për ti kuptuar nevojat e tyre dhe marrjen e porosisë,
-Koordinimi dhe vlerësimi i  kohës së nevojshme për kryerjen e punimit,
-Njohja e programeve përkatëse,
-Të  jetë komunikativ, i motivuar për punë, fleksibil, të kryej punë nën presion, i aftë të punoj në ekip dhe i gatshëm të inkuadrohet në proceset e ndryshme të punës.
Kushtet: Fakulteti i Arkitekturës ose Dizajn enterier i sapo përfunduar (obligative).

Të interesuarit aplikacionet e tyre mund t’i dorëzojnë në piken e shitjes në Pejë ose të lajmërohen në numrat e telefonit:

 

045/ 520-304

045/ 661-111

No votes yet.