Mëso si të shkruash një rezyme profesionale.

CV

Këshilla për një CV të sukseshme

Këshilla për një CV të sukseshme

    Kur duhet të përdoret CV-ja         Kur një punëdhënës kërkon që aplikacioni të jetë në një format të tillë Kur një punëdhënës nuk e specifikon në çfarë forme të aplikohet Çfarë informacione duhet të përfshihen në një CV. Të dhënat personale: Zakonisht, në të dhëna personale përfshihen: adresa, data e […]

05 / 03 / 2013 5 Komente
Çka është një CV (Curriculum Vitae)

Çka është një CV (Curriculum Vitae)

    Curriculum Vitae: është një skicë edukative dhe profesionale, zakonisht e përdorur për të aplikuar në një vend pune. Emër tjetër që gjithashtu mund të përdorim për CV është rezyme. Një CV është mënyra më e zakonshme dhe fleksibile për të aplikuar në një vend pune. I përmbledh të dhënat tuaja në atë mënyrë […]

05 / 03 / 2013 3 Komente
Kerko punë i pregaditur profesionalisht, duke përdorur një nga tre formatet e rezymes

Kerko punë i pregaditur profesionalisht, duke përdorur një nga tre formatet e rezymes

Çdo individ ka një grup unik të talenteve, aftësive, përvojave, dhe kualifikimeve, si rezultat, duhet të marrë parasysh të gjithë faktorët për të përcaktuar strategjinë sa më mirë. Edhe pse ka dhjetra formate të ndryshme të rezymes, kërko punë duke i përshtatur të dhënat në një nga tre kategoritë bazë: kronologjike, funksionale, dhe me kombinim. […]

19 / 02 / 2013 0 Komente
Shembuj për CV

Shembuj për CV

        Shembuj për CV         Shembuj për CV (Curriculum Vitae CV) Emri: Mbiemri: Data e lindjes: Nacionaliteti: Statusi civil: Adresa e kontaktit: Pozita për të cilën aplikoni: Edukimi: Punësimi i mëparshem: Data: (nga/deri) Lokacioni: Kompania: Pozita: Përshkrimi i punës: Gjuha: Gjuha                Leximi […]

30 / 12 / 2012 4 Komente