Mëso si të shkruash letër motivuese

Letër Motivuese

Leter motivuese për të diplomuarit në Financa

Leter motivuese për të diplomuarit në Financa

Shembull për letër motivuese për të diplomuarit në Financa       Emri Juaj Adresa Juaj Telefoni Juaj Emaili Juaj Emri i Kompanisë Emri i Personit përgjegjës Adresa e Kompanisë Faqja e Kompanisë Telefoni E nderuar zonja/zoteri X Në (shënoni muajin dhe datën) une kam përfunduar studimet në (shëno universitetin) ku kam stdudiuar(shëno drejtimin). Gjithmonë […]

16 / 03 / 2013 0 Komente
Shembull i letres motivuese për aplikim në bank

Shembull i letres motivuese për aplikim në bank

Shembull i letrës motivuese tipike për aplikimet në bankë Në këtë rast është shembulli i letrës motivuese që do të mund të përdorej për të aplikuar në ndonjë pozitë në bankë, ju do duhej të përshtatni të dhënat personale, si emri, mbiemri etj.   Data: Emri i Kompanisë   Emri i Personit Përgjegjës Adresa e Kompanisë […]

06 / 03 / 2013
Leter motivimi ose ndryshe leter profesionale

Leter motivimi ose ndryshe leter profesionale

            Letër motivimi       Letër motivimi, ose ndryshe letër profesionale online, është letra e cila u dërgohet personave të cilët kërkojnë që aplikimi të bëhet në një formë të tillë, të bashkangjitur me CV-në. Një leter motivimi duhet të përfshijë motivet tuaja, interesin tuaj rreth vendit të punës […]

04 / 01 / 2013 1 Komente
Shembuj të letrës motivuese

Shembuj të letrës motivuese

Emri i Kompanisë Emri i Personit Përgjegjës Adresa e Kompanisë Telefoni E-maili Faqja e Kompanisë Emri Juaj Adresa Juaj Telefoni Juaj Emaili Juaj Emri i pozitës së ofruar I nderuar zotëri…..! / E nderuara zonjë…..! Gjatë kërkimit në gazetën (emri i gazetës) gjeta se ju ofroni vend pune, si (vendi punës së ofruar). Me këtë […]

03 / 01 / 2013 0 Komente