Delfin: agjent të shitjes | 2013

11 / 03 / 2013 0 Komente

Delfin: agjent të shitjes

Delfin

Delfin

Qyteti:Lipjan

Afati për aplikim: 20.03.2013

 

 

Delfin: agjent të shitjes

Të jetë I/E aftë të kryej hapat e shitjes si në vijim; •Prezantimin •Kontrollin e stokut-sasine, kushtet e pergjithshme, afatin e mallit •Prezantimin e shitjes-analizen e nevojave •Pozicionimin e mallit, hapsirën dhe dukshmërin/vizibilitetin maksimal •Bene pergatitjet para daljes ne teren •Përgjegjës për shitjen e mallit të programit për të cilin punon ne baze te planit te caktuar •Raportimin Kualifikimet dhe kërkesat: Njohja dhe manipulimi me PDA (Psion) Shkolla e Mesme, Diplomë Universitare ose ekuivalente do të trajtohet si avantazh. Minimum 2 vite përvojë profesionale të dëshmuara për arritjen e rezultateve; Njohuri të mirë të standardeve të shitjes, Aftësi për të punuar me programet MS Office Patent Shoferi – Kat B I/E aftë për të punuar si pjesë e ekipit (dhe/apo punë individuale) Të jetë fleksibil/e dhe i/e aftë për të punuar me orarë të shtuar Delfin:  agjent të shitjes CV-të tuaja inkurajoheni t’i dërgoni në hr@delfinltd.com, Vetëm kandidatët e suksesshëm do të kontaktohen. Kontrate afatgjate, sigurim shëndetësor, pagë atraktive, trajtim adekuat, trajnime profesionale, ambient modern dhe i përshtatshem pune, si dhe beneficione të tjera.

Informata kontaktuese:

Adresa: Gushtericë e Ulët, Lipjan
Qyteti: Lipjan
Emaili: hr@delfinltd.com
Uebfaqja: http://www.delfinltd.com/
No votes yet.