Kerko pune i pregaditur profesionalisht, duke perdorur nje nga tre

19 / 02 / 2013 0 Komente

Kerko pune i pregaditur profesionalisht, duke perdorur nje nga tre formatet e rezymes

Kerko

Çdo individ ka një grup unik të talenteve, aftësive, përvoje dhe kualifikim, si rezultat, duhet të marrë parasysh të gjithë faktorët për të përcaktuar strategjinë sa më mirë.

Edhe pse ka dhjetra formate të ndryshme të rezymes, kerko pune duke i përshtatur të dhënat në një nga tre kategoritë bazë: kronologjike, funksionale, dhe me kombinim.

1 Formati Kronologjik per rezyme (Cv)

Kerko pune duke përdorur formatin kronologjik ku thekson përvojën profesionale, megjithatë ajo është e mirë në qoftë se në një rezyme kronologjike përdor një përmbledhje të fokusuar në kualifikime që shpejt përcjell se cilat janë aftësitë esenciale tua, tek një punëdhënës.

Kjo siguron një mundësi për të kapur vëmendjen menjëherë përmes fjalëve kyçe, duke siguruar që ju të bëni një përshtypje të fortë të parë, gjatë shqyrtimit kritik fillestar 15 sekondësh.

Pa një përmbledhje të kualifikimeve, formati kronologjik mund të jetë i rrezikshëm sepse thjesht do të theksojë të shkuarën, jo qëllimet tua dhe nevojat e punëdhënësit.

Në përgjithësi, formati kronologjik funksionon në qoftë se punësimi dikujt në të kaluarën i plotëson kriteret e caktuara, duke përfshirë:

  • Historia e punës që lidhet drejtpërdrejt me pozicionin e synuar; historia do të duhej të tregojë përgjegjësi progresive në një drejtim të veçantë në karrierë.

  • Vitet e punës që keni kryer, pse jo edhe ndonjë punë e projekt aktual me të cilin merreni.

Kur historia punës nuk është e lidhur direkt me objektivin aktual drejtt punësimit, një format Kombinimi ka gjasa qasjeje më të mirë.

2. Formati Funksional per rezyme (Cv)

Nëse kerkon pune duke përdorur formen funksionale, atëherë ti kryesisht kërkon të paraqesësh kualifikimet që lidhen me pozicionin e synuar duke u fokusuar vetëm në aftësitë dhe kualifikimet, kjo arrihet duke përdorur titujt kryesor që janë zhvilluar në mënyrë strategjike rreth një shkathtësie të trasnformueshme pa zbuluar detaje rreth historis së punës. Nëse historia e punës është paraqitur, ajo në përgjithësi shkruhet në fund të Cv-së në formë të një liste të thjeshtë.

Formati tradicional  është përdorur historikisht për të fshehur elemente të pafavorshme në historinë e punësimit të kandidatit, kështu që ajo është parë shpesh me kujdes ekstrem nga profesionistët e menaxhimit.

Por fshehja e historis së punës nuk rekomandohet, sepse pataj kontrolluesi i Cv-se tuaj do pyes vetën se çfare po fsheh kandidati (format që ne nuk e rekomandojmë).

Ndërsa formati funksional u konsiderua një herë efektiv nëse objektivat aktuale të një punëkërkuesi janë plotësisht të palidhur me historinë e tij ose të saj të punës.

Në shumicën e rasteve kur është duke e marrë parasysh një qasje funksionale, një kombinim i formatit/ Hybrid do të provojë të jetë më efektive.

3. Formati kombinuar per rezyme (Cv)

Formati kombinim përfshin pikat e forta të trajtimit funksional, por gjithashtu do të tregojë, në fillim të rezymes; pikat e forta kryesore të një kandidati, aftësitë, dhe kompetencat thelbësore strategjike që janë zhvilluar  rreth qëllimeve  të karrierës së dikujt dhe shkathtësive të transferueshme (nëse është e aplikueshme), duke vënë theks më të madh në grup aftësish të përgjithshme.

Ndryshe nga stili funksional, stili kombinuar përfshin detajet e historisë se punës, duke përfshirë përgjegjësitë, datat, kontributet dhe arritjet. Kjo e bën formatin kombinim të lartë, përveç në rrethana jashtëzakonisht të rralla, në format tradicionale funksionale.

Ndërsa në shumicën e rasteve formati kombinim është zgjidhja më e mirë për shumicën e punëkërkuesve, pasi që ilustron aftësitë kryesore te dikujt.

Kerko pune në secilën mënyrë që dëshiron, këto janë vetëm tre formate alternative nga shumë formate tjera e lloje të ndryshme të shkrimit të Cv-së.

 

nga: