ILLYRIA .Kerkoj agjent te sigurimeve në klasat vullnetare | 2013

17 / 03 / 2013 0 Komente

Kerkoj agjent te sigurimeve në klasat vullnetare

ILLYRIA

ILLYRIA

Qyteti: Prishtine Kosova

Afati per aplikim: 22.03.2013

 

 

ILLYRIA Kerkoj agjent te sigurimeve në klasat vullnetare

Kerkoj agjent të sigurimeve në klasat vullnetare, puna është për kohë të caktuar me mundësi vazhdimi dhe e njejta zhvillohet në teren.
Detyrat e agjentëve janë këto:
Të bëjnë vizita klientëve, promocione dhe shitje të produkteve të sigurimit në klasat vullnetare.
Të ofrojnë këshilla profesionale klientëve drejtë përzgjedhjes së produkteve në sigurime.
Këshilla në kompletimin e dokumentacionit për kontraktimin e produkteve/policës së sigurimit.
Krijimi i marrëveshjeve dhe kontraktime me polica sigurimi.
Që ta përfaqësojë kompaninë në mënyrë të matur dhe efikase.

Kandidatët duhet të kenë së paku diplomë të përgatitjes së mesme profesionale. Të ketë përvojë pune të preferueshme në sigurime, në fushat e marrëdhënieve me publikun ose në marketing.
Të ketë imazh profesional, etik dhe sjellje të mirë. Të ketë aftësi të mira komunikimi dhe të jetë i gatshëm të punoj me ekip.
Kandidati duhet të posedoj vetiniciativë, të ketë njohje kompjuterike dhe të gjuhës angleze.

Informatat kontaktuese:

Adresa:  Sheshi “Nëna Tereze” nr. 33 Prishtinë, Kosovë
E-maili:  punesimi@illyriainsurance.com
Telefoni:  038 / 225- 386
Uebfaqja:  www.illyriainsurance.com
No votes yet.