Këshilla për një CV të sukseshme

05 / 03 / 2013 5 Komente

Këshilla për një CV të sukseshme

CV

    Kur duhet të përdoret CV-ja

 

 

 

 

 • Kur një punëdhënës kërkon që aplikacioni të jetë në një format të tillë
 • Kur një punëdhënës nuk e specifikon në çfarë forme të aplikohet

Çfarë informacione duhet të përfshihen në një CV.

Të dhënat personale:

 • Zakonisht, në të dhëna personale përfshihen: adresa, data e lindjes (me ligjin e diskriminimit të moshës kjo më nuk është esenciale), numri telefonit dhe emaili.
Përvoja e punës
 • Përdor fjalë që tregojnë veprim sikurse: zhvillues, planifikues, organizues.
 • Trego që të pëlqen puna ekipore, që je durimtar dhe ke përvojë në punë me klient. Nuk duhet të tregoni apo përshkruani punën rutinore që keni bërë.
 • Mundohu që nëpërmjet fjalëve specifike të tregosh atë që ti ke kryer më parë.
Interesat dhe arritjet
 • Shkruaj sa më shkurtë që të jetë e mundur
 • Bullets mund të përdoren si ndarës të interesave, sikurse: sport, hiking, etj
 • Mos përdor klishe të mërzitshme, njëra prej tyre do të ishte: “tip i shoqërueshëm”
 • Mos shkruaj në pasiv, nuk do të ishte e preferueshme të cekesh hobi të tillë  (leximi, shikimi televizorit, koleksionet e ndryshme)
 • Trego interesat e tua të ndryshme, sepse klientit nuk i intereson vetëm një interes
 • Hobit që janë më të jashtzakonshëm mund të ju ndihmojnë të veqoheni nga shumica
 • Çdo interes që shkon me punën e kërkuar është ndihmë e madhe
 • Çdo evidencë për lidership, që ju e keni kryer është e rëndësishme të përmendet p.sh: trajner i ndonjë sporti, përfaqësues i ndonjë kursi, kryesues në ndonjë organizatë humanitare
Aftësitë
 • Zakonisht ceken gjuhët, njohuritë në kompjuter
 • Liqenca e vozitjes
 • Çdo aftësi tjetër është një plus për ty
Referencat
 • Normalisht, dy referenca janë të mjaftueshme: një akademike dhe një nga punëdhënësi juaj i kaluar
 • Zakonisht rendi përcaktohet për atë se ku jeni duke aplikuar, p.sh Media CV, liston punën e eksperiencës në fillim
 • Gjithashtu të duhet letra motivuese
Sa e gjatë duhet të jetë një CV
 • Nuk ka rregulla absoulte, në përgjithësi, një CV nuk duhet të mbulojë më shumë se dy pjesë të fletës A4.
 • Nëse mund ta bësh përmbledhjen në një faqe do të ishte tepër mirë. Sido që të jetë nuk duhet të lini diçka të rëndësishme pa përmendur, vetëm për të mos e zgjatur CV-në. CV-të akademike mund të jenë më të gjata, duke filluar nga 4-5 faqe.
Fonti
 • TIMES NEW ROMAN është fonti standard
 • ARIAL është një font tjetër që mund të përdoret
 • Një font tjetër është edhe Verdana
 • FONT SIZE është zakonisht 12 points, për font normal, e më të gjërë për kryetituj dhe nëntituj
 • Tek VERDANA të duhet text point 10
 • 14 point është shumë e madhe për font normal, harxhon hapësirë, andaj mos e përdorni
 • 8-9 points janë shumë të vegjël për tu lexuar lehtë nga çdo kush, posaqerisht në TIMES NEW ROMAN i cili nuk duhet përdorur më i vogel se 11 points
Targeti CV-së tuaj

Nëse CV-ja juaj është duke iu dërguar një punëdhënësi të caktuar, i cili ka kërkuar aplikacionin në këtë format, duhet të cekësh pozitën me kujdes. CV për punë të ndryshme shkruhen ndryshe, andaj sa të herë aplikoni për një punë duhet të bëni ndryshime në CV-në tuaj, sepse i referohet çdo herë një punëdhënësi tjetër, një kompanie tjetër. Edhe nëse je duke përdorur CV-në e njejtë duhet të përsonalizosh Letrën Motivuese. Para se të përpilosh CV-në duhet ta mendosh kush do të jetë ai që do ta lexojë, dhe çfarë përfaqëson CV-ja juaj.

nga:

Rating: 2.4. From 3 votes.