Leter motivuese per te diplomuarit ne Financa

16 / 03 / 2013 0 Komente

Leter motivuese për të diplomuarit në Financa

Leter motivuese

Shembull për letër motivuese për të diplomuarit në Financa

 

 

 

Emri Juaj
Adresa Juaj
Telefoni Juaj
Emaili Juaj

Emri i Kompanisë
Emri i Personit përgjegjës
Adresa e Kompanisë
Faqja e Kompanisë
Telefoni

E nderuar zonja/zoteri X

Në (shënoni muajin dhe datën) une kam përfunduar studimet në (shëno universitetin) ku kam stdudiuar(shëno drejtimin). Gjithmonë më kanë interesuar financat, dhe shkollimi më ka mundësuar të avancoj më tej këtë interes. Modulet në të cilat jam përfshirë përbëjnë aspekte të ndryshmë të botës së financave. Në vitin e fundit kam përfunduar module të veçanta për Fondet Pensionale dhe Sigurimin e Jetës.

Temë të diplomës kam pasur një analizë të të dhënave për 150 shitës të makinave. Në mënyrë që të interpretoj rezultatet në bazë të këtyre të dhënave kam mësuar se si të përdorë paketën statistikore SPSS. Kjo më ka dhënë besimin që unë mund të kem aftësi për të mësuar dhe zhvilluar shpejtë shkathtësi të reja, kur kërkohet për ta bërë këtë. Flas me besim para audiencës kur është e nevojshme, njohuritë e mija në Paketën e Office-it dhe PowerPoint-it më ndihmojnë shumë në këtë drejtim.

Kam përvojë të mirë në shitje me pakicë, duke punuar me kohë të pjesshme për (shëno kompaninë ose dyqanin) për më shumë se (shëno sa vite ke punar). Kjo përvojë më ka mësuar rëndësinë e konstatimit, nevojat e klientëve, dhe duke siguruar informacion të qartë dhe të saktë në përgjigje të këtyre nevojave, gjithashtu kam mësuar se si të kryej punë efektive në ekip. Kur situata kërkonte, unë kam qenë gjithmonë në gjendje të menaxhoj veten mirë, të marrë iniciativën, të punojë nën presion, dhe sipas kufizimeve kohore.

Puna ime vullnetare më ndihmon që të komunikojë më mirë me të tjerët, pra do të mundja të bashkëpunoj suksesshëm në ekip dhe të kontribuoja për ju. Faleminderit për kohën kushtuar letrës sime, do të isha mirënjohës për përgjigjjen tuaj.

Sinqerisht,
(Nenshkrimi juaj online)
Filan Fisteku

Bashkangjitur mund të gjeni:
1. Curriculim Vitae
2. Emri i dokumentit të bashkangjitur(p.sh indexi)
nga:

Rating: 2.4. From 2 votes.