M dhe Sillosi shpk ka vende te lira pune ne Rahovec

14 / 08 / 2013 0 Komente

M dhe Sillosi shpk ka vende te lira pune ne Rahovec

M dhe Sillosi shpk

M dhe Sillosi shpk

Vendi: Prishtine

Afati per aplikim esht deri me: 15 gusht 2013

M dhe Sillosi shpk ka vende te lira pune ne Rahovec per agjent te shitjes

ne M dhe Sillosi puna do te përfshijë:

 • Identifikon, zhvillon dhe vlerëson strategjin e shitjeve, bazuar në njohuritë dhe themelimin e objektives, karakteristikat e tregut, koston si dhe faktorët e tregut;
 • Përgjegjës për gjetjen e klientëve për shitjen e prodhimeve të gatëshme, lidhjen e kontratave – marrëveshjeve me blerësit si dhe përkujdesjen për marrëdhenjet me klientët ekzistues;
 •  Bashkpunon së bashku me Menaxherin e Shitjes për të krijuar një plan strategjik me qëllim të avansimit të objektivave për shitje;
 • Kryen dhe punët tjera sipas kërkesës së Drejtorit të Shitjes dhe CEO.

Përvoja, Njohuritë dhe Shkathtësitë e Kërkuara nga M dhe Sillosi:

 • Shërbimi ndaj klientit
 • Arritjen e objektivave të shitjes
 • Menaxhimi territorial (depërtimi ne rajone te ndryshme)
 • Negociator i suksesshëm
 • Të ketë vetëbesim
 • Aftësi prezentuese
 • Të krijojë relacione të mira me klientët
 • Njohuritë në teknologji informative
 • Njohuri bazike si përgatitja e dokumenteve në MS Word, Excel. Dërgimi i emailave. Aftësi ne krijimin e raporteve te punës.
 • Shkollimi formal
 • Diplomë universitare ne degën e ekonomisë si përparësi por jo domosdoshmërisht.

Informatat kontaktuese

Emaili: info@modaitalia-ks.com

Vendi: Prishtine

No votes yet.