Ne Prizren dhe ne Peje mobin shpalle konkurs per pune | 05 / 2013

15 / 05 / 2013 0 Komente

Ne Prizren dhe ne Peje mobin shpalle konkurs per pune

Ne Prizren dhe ne Peje

  Ne Prizren dhe ne Peje

    Vendi: Prizren, Peje,Kosove

    Afati për aplikim prej: 03.06.2013

 

 

Ne Prizren dhe ne Peje mobin shpalle konkurs per pune

MOB IN MUNDËSON PRAKTIKË NJË MUJORE PA PAGESË PËR MONTUES TË MOBILEVE

KANDIDATËT TË CILËT E PËRFUNDOJNË PRAKTIKËN ME SUKSES KANË MUNDËSI:

-Kontratë pune të menjëhershme
-Punësim të sigurtë
-Pagë atraktive mbi mesatare 300-400 euro
-Sigurim ndaj rreziqeve në punë

DOKUMENTACIONI I NEVOJSHËM:

-Diploma e shkollës së mesme
-Çertifikata e gjendjës shëndetsore
-Çertifikata që nuk jeni nën hetime
-Kopje ID
-Kopje patent shoferi
-Foto personale

Praktika fillon me 03.06.2013
KONTAKTI:

Mob: 045/499-355

No votes yet.