njezet (20) kujdestare për fëmijë, mosha: 0-6 vjec ne Prishtine | 2013

17 / 09 / 2013 0 Komente

njezet (20) kujdestare për fëmijë, mosha: 0-6 vjec ne Prishtine

njezet (20)

njezet (20) kujdestare

Vendi: Prishtine, Kosova

Afati per aplikim është deri më: 13 tetor 2013

njezet (20) kujdestare për fëmijë, mosha: 0-6 vjec ne Prishtine

20 kujdestare për fëmijë, mosha: 0-6 vjec

Kujdestaret duhet të kanë qëndrim pozitive të jenë të sinqerta, të qeta dhe të afërta me fëmijët. Përparësi është të janë vet nëna, mosha e preferuar prej 23 – 50 vjec. NinaNana sh.p.k, përveq pageses, do të ofroj trajnime dhe certifikime të vazhdueshme në fushën adekuate, për të gjithë pjesëtaret ekipit.

Kërkesat minimale per njezet (20) kujdestare:

 • Të këtë të paktën shkollën e mesme e mjekësise
 •  Preferohet fakulteti i Mjekësise, edhe Edukimit, nuk përjashtohen fakulteti i Psikologjise dhe Sociologjise
 • Të këtë eksperience në përkujdesje të fëmiut/ve
 • Të jetë fleksibile në orarë

Detyrat dhe Përgjegjësite per njezet (20) kujdestare

 1.  Bënë përgatitjen e ushqimit(ne shishe/ene) dhe kujdeset për pastrimin e paisjeve
 2. Bënë ndrrimin e pamperseve për foshnja
 3. Bënë larjen e foshnjes
 4. Mbikëqyr vasken/ujin tek fëmijët me të rritur
 5.  Bënë veshjen e fëmiut duke e përshtatur sipas aktiviteve
 6. Bënë larjen dhe hekurosjen e rrobave të fëmiut
 7. Planifikon ushqyerjen e fëmiut
 8. Përgatite ushqimin dhe ushqen fëmiun
 9. Mbikëqyr fëmijët gjate ngrënies
 10.  Bënë pastrimin dhe larjen pas ngrënies se fëmijëve
 11. Bënë blerjen(shopping) sipas kërkëses nga prindërit për fëmijët
 12.  Planifikon dhe koordinon aktivitet e fëmijëve
 13. Bënë transportimin e fëmijëve në shkolle dhe aktivitete tjera
 14. Ndërmerr aktivitet kreative të përshtatshme me/për fëmijët
 15. Ndërmerr aktivitete edukative të përshtatshme me/për fëmijët
 16.  Ndërmerr aktivitete në natyre të përshtatshme me/për fëmijët
 17.  Planifikon dhe mbikëqyr kohën e pushimit, shtratit apo dhe vetem për ndonje sy gjum
 18. Lexon me dhe për fëmijët
 19. Ju ndihmon në detyrat e shtëpise
 20.  Rregullon dhomat e gjumit të fëmijëve dhe fushat ku ata luajne
 21.  Përforcon disiplinen e duhur për fëmijet
 22. Zbaton rutinen e përditshme
 23. Dhe të tjera sipas kërkëses se prindërve

Dokumentacioni i nevojshëm:

 • CV(me nje foto)
 • Kopja e vërtetuar e diplomës së fakultetit/ kualifikimit të kërkuar;
 • Dëshmi të cilat vërtetojne përvojen në punen për kujdesje të fëmive
 • Si dhe dokumente të tjera që vërtetojnë shkathtësitë

Informatat kontaktuese:

Emaili: info@ninananabebe.com

Telefoni: +377 (0) 45 612 634 ; +377 (0) 45 583 792

No votes yet.