Cfare shkathtësi duhet të ketë një punëtor, shembull, në Call Center

07 / 03 / 2014 0 Komente

Cfare shkathtësi duhet të ketë një punëtor, shembull, në Call Center

Të gjitha bizneset duhet të kenë komunikim të mirë me klientët e tyre. Tash, forma më e shpeshtë e komunikimit është online, nëpërmjet platformave të ndryshme.

Sipas studimeve shumë klientë preferojnë të dëgjojnë një zë femre, kjo për shkak natyrës së saj të butë. Ky është edhe elemnenti i një Call Center.

Pothuajse të gjitha kompanitë e mëdha apo të mesme mbajnë një Call Center e cila është një vijë lidhëse mes klientëve dhe punëtoreve teknik, menaxhues, e drejtues të kompanisë.

Nëse ty po të terhek ideja e të punuarit në një Call Center, të duhen disa shkathtësi që t’i kesh apo dhe t’i praktikosh në mënyrë që të fitosh punën që pretendon.

Je i shoqërueshëm

Je-i-shoqërueshëm

Fjala që e përdorim në përditeshmëri në këtë rast do të ishte “pa marre”. Duhet të jesh i lirë, i shoqërueshëm dhe të mos të të vije turp të flasësh. Fundja në Call Center komunikimi është parësor.
Lehtë është të flasësh lirshëm me njerëzit që i njeh, por në një Call Center do të flasësh me njerëz plotësisht të panjohur për ty, plus do të duhet t’i bindësh.
Gjithashtu duhet të jesh energjik e entuziast në projekte, të përfshihesh, asnjëheherë mos rri anash kolegëve tjerë. Respketi është qelësi për raport të sukseshshëm, andaj je i sjellshëm dhe i dashur me të tjerët.

Aftësia e të punuarit nën presion

Aftësia-e-të-punuarit-nën-presion

Call Centers shpesh janë ambiente shumë të zhurmshme ku është shumë e vështirë për të punuar, shtuar dhe orarin e plotë ku do të duhet përveç se të flasësh dhe të bindësh personin në fjalë. Kur të tjerët rreth teje bëjnë zhurmë pa ndal, ty do të duhet të koncentrohesh në telefonatën tënde, apo detyrën që je duke e administurar.
Duhet të jesh në gjendje të bësh marrëveshje qetë, ndjeshëm dhe sjellshëm, me klientë të cilët raste-raste dhe të ankohen.

Kushtoju vëmendje detajeve

Komunikim i mirë nuk është vetëm të tregosh qëllimin tënd. Një folës i mirë është dhe dëgjues i mirë. Ndonjëherë mund të jetë e vështirë që klienti të kuptojë qështjen, andaj nësë i kushton rëndësi detajeve ai do ta ketë më të kuptuar idenë.

Zgjidhi problemet

puna-për-individin-dhe-shoqërinë

Varësisht nga natyra e thirrjes, ndonjëherë do të duhet vet të marrësh një vendim në mënyrë që të bësh një marrëveshje me klientin. Kjo i bije që ndoshta nuk do t’i përmbahesh çdo pike që e ke të lejuar nga punëdhënësi, por me rëndësi është marrëveshja.
Gjithashtu duhet të kesh vet aftësi gjykimi kur është më mirë të kalosh atë klient tek një person më i specializuar i stafit tënd.
Gjithsesi provo të zgjidhësh problemet vet, prej kësaj dhe njxerr mësime.

Njohuri bazike në IT

Përveç telefonatave, në Call Center ndonjëherë do të duhet të regjstrosh, apo të shikosh referenca lidhur me një klient. Njohuritë bazike në IT mund të ndihmojnë t’i përfundosh “detyrat” me kohë dhe në rregull.

nga: 

Rating: 0.6. From 1 vote.