Shembuj për CV

30 / 12 / 2012 4 Komente

Shembuj për CV

Shembuj për CV

       

Shembuj për CV

 

 

 

 

Shembuj për CV (Curriculum Vitae CV)

  1. Emri:
  2. Mbiemri:
  3. Data e lindjes:
  4. Nacionaliteti:
  5. Statusi civil:
  6. Adresa e kontaktit:
  7. Pozita për të cilën aplikoni:
  8. Edukimi:
  9. Punësimi i mëparshem:

Data: (nga/deri)
Lokacioni:
Kompania:
Pozita:
Përshkrimi i punës:

Gjuha:

Gjuha                Leximi             Shkrimi
Albanian
English
Gjuhë tjera

Aftësitë:

Kurset dhe pervojë tjetër:
Punë vullentare:

Të tjera:

2.  Patent shoferi:

nga:

Rating: 2.1. From 2 votes.