Shembuj për CV

30 / 12 / 2012 4 Komente

Shembuj për CV

Shembuj për CV

       

Shembuj për CV

 

 

 

 

Shembuj për CV (Curriculum Vitae CV)

  1. Emri:
  2. Mbiemri:
  3. Data e lindjes:
  4. Nacionaliteti:
  5. Statusi civil:
  6. Adresa kontaktit:
  7. Pozita per te cilen aplikoni:
  8. Edukimi:
  9. Punesimi meparshem:

Data: (nga/deri)
Lokacioni:
Kompania:
Pozita:
Pershkrimi punes:

Gjuha:

Gjuha                Leximi             Shkrimi
Albanian
English
Gjuhe te tjera

Aftesite:

Kurset dhe pervoje tjeter:
Pune vullentare:

Te tjera:

2.  Patent shoferi:

nga: