Shembuj të letrës motivuese

03 / 01 / 2013 0 Komente

Shembuj të letrës motivuese

Emri i Kompanisë
Emri i Personit Përgjegjës
Adresa e Kompanisë
Telefoni
E-maili
Faqja e Kompanisë

Emri Juaj
Adresa Juaj
Telefoni Juaj
Emaili Juaj

Emri i pozitës së ofruar

I nderuar zotëri…..! / E nderuara zonjë…..!

Gjatë kërkimit në gazetën (emri i gazetës) gjeta se ju ofroni vend pune, si (vendi punës së ofruar). Me këtë letër, unë aplikoj për vendin e punës që ju ofroni.

 

Nëse keni përvojë:

Unë kam qenë i angazhuar në një kompani xxxx (lloji i kompanisë dhe jo emri i saj) për xxxx vite ku kam patur  (rolin që keni pasur e shkruani). Sa kam punuar aty kam fituar eksperiencë në fusha të ndryshme.

Nëse sapo keni mbaruar shkollën ose keni vetëm njohuri mbi atë lëmi:

Unë kam arritur titullin Bachelor (drejtimin).Gjatë studimeve si dhe më pas kam kryer projekte dhe kurse të ndryshme të lidhura me lëminë që ju kërkoni.


Nëse u kërkohen njohuri kompjuterike:

Kam njohuri jo-profesionale të nivelit të lartë në IT, ku njoh shumë mirë: paketën e MS Office, programe tjera të rëndësishme si dhe kam njohuri shumë të mira për kërkime në internet. Kam njohuri edhe në këto programe: (cekni programet që njihni).

Kam bindjen se me njohuritë dhe eksperiencën që kam mund të ofroj shumë për kompaninë tuaj. Dhe duke qenë person i hapur do të mund të isha i dobishëm në punë ekipore.

E vlerësoj kohën tuaj, që do ja kushtoni leximit të letrë sime, dhe ju falenderoj përzemërsishtë. Do të më gëzonte ftesa nga ana juaj për intervistë.

Ju përëshëndes!

(nënshkrimi)

Emri Mbiemri
P.S. Pasi të e keni përpiluar letrën e konvertoni në formatin PDF.

nga:

Rating: 2.0. From 8 votes.