Shembull i letres motivuese per aplikim ne bank

06 / 03 / 2013

Shembull i letres motivuese për aplikim në bank

Shembull i letrës motivuese tipike për aplikimet në bankë

Shembull i letres motivuese intervist-e-suksesshmeNë këtë rast është shembulli i letrës motivuese që do të mund të përdorej për të aplikuar në ndonjë pozitë në bankë, ju do duhej të përshtatni të dhënat personale, si emri, mbiemri etj.

 

Data:

Emri i Kompanisë

  Emri i Personit Përgjegjës

Adresa e Kompanisë

Telefoni

E-maili

Faqja e Kompanisë

Emri Juaj
Adresa Juaj
Telefoni Juaj
Emaili Juaj

Emri pozites së ofruar (Ky është shembulli i letrës motivuese që do të mund të përdorej për të aplikuar në ndonjë pozitë në bankë. Ju duhet t’i përshtatni të dhënat personale, si emri, mbiemri, etj)

Përshëndetje zonja/zotëri X

Pas shumë vitesh pune të drejtpërdrejt me njerëzit në mjedise të ndryshme profesionale, unë jam duke kërkuar për të aplikuar përvojën time në një pozitë shërbimi ndaj klientit në fushën e sistemit bankar në një nivel dege. Për këtë arsye unë u ngazëlleva kur mësova se dega juaj është duke kërkuar përfaqësues të shërbimeve ndaj klientit.

Ky pozicion do të më mundësoj të shfrytëzojë përvojën time si asistent menaxher. Me kapacitet të plotë unë kam menaxhuar në të gjitha fushat e marrëdhënieve me konsumatorë, shitje dhe raportim, veprime bankare, trajnim të stafit dhe mbikëqyrje, zgjidhjen e problemeve të natyrës së ndryshme. Përvoja shtesë përfshin punë në menaxhimin e restoranteve dhe patundshmërive, koordinator marketingu për artistët, autorët, dhe pronarët e bizneseve të vogla.

Shumë nga përvoja ime është e transferueshme, veçanërisht në fushat e shitjes dhe shërbimit ndaj klientit, megjithatë, unë pres për të mësuar zonat e gjera të sistemit bankar, ndër-shitjen e produkteve dhe shërbimeve bankare. Po të më jepej mundësia unë jam i bindur se përvoja ime dhe disponimi i pashëm do të jetë një pasuri për degën tuaj.

E vlerësoj kohën që do t’i kushtoni leximit të letrë sime, andaj ju falenderoj përzemërsisht. Do të më gëzonte ftesa nga ana juaj për intervistë.

Ju përëshëndes!

(nënshkrimi)
Emri Mbiemri
(P.S. Pasi të e keni përpiluar letrën e konvertoni në formatin PDF).

Bashkangjitur mund të gjeni:
1. Curriculim Vitae
2. Emri i dokumentit të bashkangjitur(p.sh indexi)
nga:

Rating: 1.8. From 2 votes.