Vende te lira per pune ne Peje,Prishtinë,Gjilan,Viti,Lipjan, Suharekë

17 / 09 / 2013 0 Komente

Vende te lira per pune ne Peje,Prishtinë,Gjilan,Viti,Lipjan,Suharekë

Vende te lira per pune

Vende te lira per pune

Vendi: Malishev

Afati per aplikim është deri më: 23 Tetor 2013 2013

Vende te lira per pune ng

Kompania “Viva Fresh” shpk. është njëra ndër kompanitë më të mëdha në sektorin e retailing-ut (shitjeve me pakicë) në Kosovë dhe është njëra ndër kompanitë punëdhënëse më të mëdha në Kosovë. Për momentin, kompania e zhvillon aktivitetin e saj në 15 (pesëmbëdhjetë) Qendra Tregtare në lokacione të ndryshme si në Prishtinë, Prizren, Ferizaj, Gjilan, Mitrovicë, Viti, Kamenicë, Shtime, Lipjan, Suharekë (si dhe së shpejti edhe në qytetin e Gjakovës, Pejës dhe Malishevës).

Inkurajojmë kandidatët që dëshirojnë të…
… ballafaqohen me sfida të reja,
… të punojnë në një ambient dinamik,
… të zhvillohen edhe më tutje në anën profesionale,
… përdorin energjinë e tyre për zhvillimin e ideve të reja.

Për përmbushjen e nevojave me staf punues në Njësinë Punuese që do të hapet së shpejti në Malishevë, ne ftojmë kandidatët e interesuar për Vende te lira per pune (e jo të gjejnë një vend pune) që të aplikojnë për këto pozita:

– Menaxher/e i Njësisë Organizative, (1 pozitë);

– Zv. Menaxher i Njësisë Organizative, (2 pozitë);

– Furnizues/e i marketit, (2 pozita);

– Arkatare Administrative, (2 pozita);

– Përgjegjëse për Tekstil dhe Amvisëri, (2 pozita);

– Depoist – Pranues Malli, (2 pozita);

– Menaxher/e i Restorantit, (2 pozita);

Kriteret e punësimit per Vende te lira per pune:
– Përgatitja e lartë shkollore (preferohet diploma universitare);
– Përvojë relevante e punës (së paku 1-3 vjet) në fusha të ngjashme;
– Shkathtësi kompjuterike në programe aplikative;
– Aftësi të theksuara organizative, komunikuese dhe inter-personale.

Si mund të aplikohet per Vende te lira per pune
Kandidatët e interesuar për punësim duhet të tërheqin formularin e punësimit nga data 17 Tetor 2013 – 23 Tetor 2013 në të gjitha pikat e shitjes së Viva Fresh Store në qytetet e ndryshme të Kosovës ose të shkarkohet në web faqen www.vivafresh-rks.com.
Aplikacioni i plotësuar dorëzohet deri me datën 23 Tetor 2013 në VIVA Fresh Store në Veternik ose Prizren si dhe nëpërmjet postës elektronike në këtë adresë: human.resources@vivafresh-rks.com

Për Vende te lirate per punes e mësipërme do të mbahet testi me shkrim dhe vetëm kandidatët e përzgjedhur do të ftohen për test me shkrim dhe mëpastaj për intervistë.

 

viva-fresh-store

30 Vende te lira per pune nga Viva Fresh

Kompania “Viva Fresh” shpk. është njëra ndër kompanitë më të mëdha në sektorin e retailing-ut (shitjeve me pakicë) në Kosovë dhe është njëra ndër kompanitë punëdhënëse më të mëdha në Kosovë. Për momentin, kompania e zhvillon aktiveitetin e saj në 15 (pesëmbëdhjetë) Qendra Tregtare në lokacione të ndryshme si në Prishtinë, Prizren, Ferizaj, Gjilan, Mitrovicë, Viti, Kamenicë, Shtime, Lipjan, Suharekë (si dhe së shpejti edhe në qytetin e Pejës).

18 Vende te lira per pune ne Peje

Inkurajojmë kandidatët që dëshirojnë të…
… ballafaqohen me sfida të reja,
… të punojnë në një ambient dinamik,
… të zhvillohen edhe më tutje në anën profesionale,
… përdorin energjinë e tyre për zhvillimin e ideve të reja.

Për përmbushjen e nevojave për staf punues në Njësitë Punuese që do të hapen së shpejti në Pejë, ne ftojmë kandidatët e interesuar për të punuar (e jo të gjejnë një vend pune) që të aplikojnë për këto pozita:

 • Menaxher/e i Njësisë Organizative, (2 pozita);
 • Zv. Menaxher i Njësisë Organizative, (3 pozita);
 • Furnizues/e e marketit, (5 pozita);
 • Arkatare Administrative, (2 pozita);
 • Përgjegjëse për Tekstil dhe Amvisëri, (2 pozita);
 •  Depoist – Pranues Malli, (4 pozita);

7 Vende te lira per pune ne Prishtinë

 • Menaxher i Njësisë Organizative, (3 pozita);
 • Zv. Menaxher i Njësisë Organizative, (2 pozita);
 • Furnizues/e e marketit, (2 pozita);

3 Vende te lira per pune ne Gjilan

 • Menaxher i Njësisë Organizative, (2 pozita);
 • Zv. Menaxher i Njësisë Organizative, (1 pozitë);

1 Vende te lira per pune ne Viti

 • Zv. Menaxher i Njësisë Organizative, (1 pozitë);

1 Vende te lira per pune ne Lipjan

 • Zv. Menaxher i Njësisë Organizative, (1 pozitë);

1 Vende te lira per pune ne Suharekë

 • Furnizues/e e marketit, (1 pozitë);

Kriteret e punësimit per Vende te lira pune ne VIVA Fresh Store:

 • Përgatitja e lartë shkollore (preferohet diploma universitare);
 • Përvojë relevante e punës (së paku 1-3 vjet) në fusha të ngjashme;
 • Shkathtësi kompjuterike në programe aplikative;
 • Aftësi të theksuara organizative, komunikuese dhe inter-personale.

Si mund të aplikohet per Vende te lira pune
Kandidatët e interesuar për punësim duhet të tërheqin formularin e punësimit nga data 13 Shtator 2013 – 20 Shtator 2013 në të gjitha pikat e shitjes së Viva Fresh Store në qytetet e ndryshme të Kosovës ose të shkarkohet në web faqen www.vivafresh-rks.com.

Aplikacioni i plotësuar dorëzohet deri me datën 20 Shtator 2013 në VIVA Fresh Store në Veternik ose nëpërmjet postës elektronike në këtë adresë:
human.resources@vivafresh-rks.com

Për pozitat e mësipërme do të mbahet testi me shkrim dhe vetëm kandidatët e përzgjedhur do të ftohen për test me shkrim dhe mëpastaj për intervistë.

Informatat kontaktuese:

Emaili: human.resources@vivafresh-rks.com

Uebfaqja: www.vivafresh-rks.com

No votes yet.