Viva Fresh Store kerkon te punesoj 116 punetor | 2013

22 / 04 / 2013 0 Komente

Viva Fresh Store kerkon te punesoj 116 punetor

viva-fresh-store

Viva Fresh Store

Vendi: Peje – Kosove

Afati për aplikim deri me: 22 nentor 2013

Viva Fresh Store 121 vende pune ne Peje

KONKURS PUNËSIMI

Kompania “Viva Fresh” shpk. është njëra ndër kompanitë më të mëdha në sektorin e retailing-ut (shitjeve me pakicë) në Kosovë dhe është njëra ndër kompanitë punëdhënëse më të mëdha në Kosovë. Për momentin, kompania e zhvillon aktivitetin e saj në 15 (pesëmbëdhjetë) Qendra Tregtare në lokacione të ndryshme si në Prishtinë, Prizren, Ferizaj, Gjilan, Mitrovicë, Viti, Kamenicë, Shtime, Lipjan, Suharekë (si dhe së shpejti edhe në qytetin e Gjakovës, Pejës dhe Malishevës).

Inkurajojmë kandidatët që dëshirojnë të…
… ballafaqohen me sfida të reja,
… të punojnë në një ambient dinamik,
… të zhvillohen edhe më tutje në anën profesionale,
… përdorin energjinë e tyre për zhvillimin e ideve të reja.

Për përmbushjen e nevojave me staf punues në Njësinë Punuese që do të hapet së shpejti në Pejë, ne ftojmë kandidatët e interesuar për të PUNUAR (e jo të gjejnë një vend pune) që të aplikojnë për këto pozita:

Marketi

 • Furnizues/e (2 pozita);
 • Arkëtarë/e (20 pozita);
 •  Punëtorë/e në sektorin të ndryshëm (25 pozita);
 • Punëtorë/e në sektorin e tekstilit dhe këpucëve (13 pozita);
 • Punëtorë/e në kozmetikë dhe Recepsion (3 pozita);
 •  Punëtore në Këndin e Lodrave (3 pozita);
 • Depoist (3 pozita);
 • Punëtorë Depoje (5 pozita);
 • Shitës mishi (4 pozita);
 • Kasap (3 pozita);
 • Mirëmbajtës Objekti – Shtëpiak (1 pozitë);
 • Pastruese (4 pozita);

Restoranti

 • Menaxher Restoranti, (2 pozita);
 • Zv. Menaxher Restoranti, (4 pozita);
 • Kamarier/e, (15 pozita);
 •  Banakierë/e (7 pozita);
 • Kuzhinierë/e (4 pozita);
 • Ndihmës Kuzhinierë/e (3 pozitë);

Kriteret e punësimit për pozitat – Furnizues, Menaxher dhe Zëvendës Menaxher Restoranti:

 1. Përgaditje e lartë shkollore (preferohet diploma universitare);
 2.  Përvojë relevante e punës (së paku 1-3 vjet) në pozitat që aplikohet;
 3.  Shkathtësi kompjuterike në programe aplikative;
 4. Aftësi të theksuara organizative, komunikuese dhe inter-personale.

Kriteret e punësimit për pozita tjera

 1. Kandidatët e interesuar duhet të kenë të kryer së paku shkollën e mesme;
 2. Preferohet eksperienca paraprake e punës në pozitat që aplikohet;
 3. Shkathtësi kompjuterike në programe aplikative;
 4. Aftësi të theksuara organizative, komunikuese dhe inter-personale.

Si mund të aplikohet
Kandidatët e interesuar për punësim duhet të tërheqin formularin e punësimit nga data 15 Nëntor 2013 – 22 Nëntor 2013 në objektin e Njësisë së re Viva Fresh Store në Pejë (Zona Industriale) ose mund të shkarkohet në web faqen www.vivafresh-rks.com.

Aplikacioni i plotësuar dorëzohet me datën 23 Nëntor 2013 në lokalet e Shkollës së Artit “Odhise Paskali” (Rr. General Wesley Clark, pn.) në Pejë ku në të njejtën ditë mbahet edhe testi me shkrim.

Në bazë të rezultatit të treguar në testin me shkrim, vetëm kandidatët e përzgjedhur do të ftohen për intervistë.

Kontakti:

Emaili: info@vivafresh-rks.com

Uebfaqja: www.vivafresh-rks.com

 

 

 

 

 

Viva Fresh Store

Viva Fresh Store

Vendi: Gjakove, Kosove

Afati për aplikim deri me: 01 nentor  2013

Viva Fresh Store 116 vende pune ne Gjakove

Kompania “Viva Fresh” shpk. është njëra ndër kompanitë më të mëdha në sektorin e retailing-ut (shitjeve me pakicë) në Kosovë dhe është njëra ndër kompanitë punëdhënëse më të mëdha në Kosovë. Për momentin, kompania e zhvillon aktivitetin e saj në 15 (pesëmbëdhjetë) Qendra Tregtare në lokacione të ndryshme si në Prishtinë, Prizren, Ferizaj, Gjilan, Mitrovicë, Viti, Kamenicë, Shtime, Lipjan, Suharekë (si dhe së shpejti edhe në qytetin e Gjakovës, Pejës dhe Malishevës). Inkurajojmë kandidatët që dëshirojnë të… … ballafaqohen me sfida të reja, … të punojnë në një ambient dinamik, … të zhvillohen edhe më tutje në anën profesionale, … përdorin energjinë e tyre për zhvillimin e ideve të reja. Për përmbushjen e nevojave me staf punues në Njësinë Punuese që do të hapet së shpejti në Gjakovë, ne ftojmë kandidatët e interesuar për të PUNUAR (e jo të gjejnë një vend pune) që të aplikojnë për këto pozita: Marketi ne Viva Fresh Store

 • Arkëtarë/e (20 pozita);
 • Punëtorë/e në sektorin të ndryshëm (25 pozita);
 • Punëtorë/e në sektorin e tekstilit dhe këpucëve (13 pozita);
 •  Punëtorë/e në kozmetikë dhe Recepsion (4 pozita);
 • Punëtore në Këndin e Lodrave (3 pozita);
 •  Depoist (3 pozita);
 • Punëtorë Depoje (5 pozita);
 •  Shitës mishi (4 pozita);
 •  Kasap (3 pozita);
 • Mirëmbajtës Objekti – Shtëpiak (1 pozitë);
 •  Pastruese (4 pozita);

Restoranti ne Viva Fresh Store

 •  Zv. Menaxher Restoranti, (2 pozita);
 • Kamarier/e, (15 pozita);
 •  Banakierë/e (7 pozita);
 •  Kuzhinierë/e (4 pozita);
 • Ndihmës Kuzhinierë/e (3 pozitë);

Kriteret e punësimit per ne Viva Fresh Store

 1. Kandidatët e interesuar duhet të kenë të kryer së paku shkollën e mesme;
 2. Preferohet eksperienca paraprake e punës në pozitat që aplikohet.;
 3. Shkathtësi kompjuterike në programe aplikative;
 4. Aftësi të theksuara organizative, komunikuese dhe inter-personale.

Si mund të aplikohet ne Viva Fresh Store Kandidatët e interesuar për punësim duhet të tërheqin formularin e punësimit nga data 25 Tetor 2013 – 01 Nëntor 2013 në objektin e Njësisë së re Viva Fresh Store në Gjakovë ose mund të shkarkohet në web faqen www.vivafresh-rks.com. Aplikacioni i plotësuar dorëzohet me datën 02 Nëntor 2013 në lokalet e Shkollës “Nexhmedin NIXHA” në Gjakovë ku në të njejtën ditë mbahet edhe testi me shkrim. Në bazë të rezultatit të treguar në testin me shkrim, vetëm kandidatët e përzgjedhur do të ftohen për intervistë.

viva-fresh-store

Viva Fresh Store

Vendi: Therande, Kosove

Afati për aplikim deri me: 27. 04. 2013

Viva Fresh Store 75 vende pune Therande

Kompania “Viva Fresh store” shpk. është njëra ndër kompanitë më të mëdha në sektorin e retailing-ut (shitjeve me pakicë) në Kosovë dhe është njëra ndër kompanitë punëdhënëse më të mëdha në Kosovë. Për momentin, kompania e zhvillon aktivitetin e saj në trembëdhjetë (14) Qendra Tregtare në lokacione të ndryshme si në: Prishtinë, Prizren, Ferizaj, Gjilan, Mitrovicë, Shtime, Viti, Kamenicë, Lypjan (si dhe së shpejti edhe në qendër të Suharekës). Për permbushjen e nevojave per staf punues (per 75 vende te punes) ne Njesine e re Punuese në Suharekë, ne ftojme kandidatet e interesuar per te punuar (e jo te gjejne nje vend pune), qe te aplikojne ne keto vende pune: Marketi – Furnizues Marketi (2 pozita) – Arkëtarë/e (13 pozita) – Punëtorë/e në sektore te ndryshme (13 pozita) – Punëtorë/e në sektorin e tekstilit dhe kepuceve (11 pozita) – Punëtprë/e në kozmetike dhe recepsion (3 pozita) – Depoist (2 pozita) – Punëtorë depoje (3 pozita) – Shites mishi (3 pozita) – Kasap (1 pozitë) – Punëtorë në frigo (3 pozita) – Pastruese (3 pozita) Restoranti – Menaxher resoranti (2 pozita) – Kamarier/e (8 pozita) – Banakierë/e (5 pozita) – Kuzhinierë/e (2 pozita) – Ndihmës Kuzhinierë/e (1 pozitë) Inkurajojme qe te aplikojne ata kandidate qe deshirojne te: … ballafaqohen me sfida te reja … shohin ndryshimin si mundesi e jo dobesi, … punojne ne ambient dinamik, … zhvillohen edhe me tutje ne anen profesionale, … perdorin energjineper zhvillimin e ideve te reja. Kriteret e punes per pozita – Furnizues dhe Menaxher Restoranti: a) pergaditje e larte shkollore (preferohat diploma universitare); b) pervoje relevante e punes (se paku 1-3 vjet) ne fusha te ngjajshme; c) shkathtesi kompjuterik ne programe aplikative; d) aftesi te theksuara organizative, komunikative dhe inter-personale. Kriteret e punesimit per pozitat e tjera: a) kandidatet e interesuar duhet te kene te kryer se bashku shkollen e mesme; b) preferohet eksperienca e punes ne pozitat e punes qe aplikohet. Si mund te aplikohet? Kandidatet e interesuar per punesim duhet te terheqin formularin e punesimit nga data 19 Prill 2013 – 26 Prill 2013, prej ores 09:00 – 17:00 ne objektin e ri te Viva Fresh Store ne Suharekë (te objekti i ndermarrjes NewCo “Balkan”) ose te shkarkohet ne web faqen www.vivafresh-rks.com Aplikacioni i ploesuar dorezohet me date 27 Prill 2013 ne objektin e njejte ku edhe do te mbahen testet perkatese per grupet e caktuara te kandidateve. Informatat shtese ne lidhje me testimin do te mirren me rastin e dorezimit te aplikacionit. Vetem kandidatet e perzgjedhur do te ftohen per fazat e metejme te intervistimit.

Informata kontkatuese

Uebfaqja: www.vivafresh-rks.com
No votes yet.